O firmie

      Firma ECO-KLIMAT Spółka Cywilna została założona w listopadzie 1998r. przez Honoratę Szlasa oraz Roberta Orzechowskiego. Siedziba Spółki mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Wiśniowej 8 natomiast pracownia i laboratorium zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 pok. 243.

      Od początku działalności jesteśmy ukierunkowani na wykonywanie pomiarów, analiz i ekspertyz w zakresie szeroko rozumianej ochrony przed hałasem i akustyki.

      Dysponujemy światowej klasy sprzętem do wykonywania pomiarów hałasu w środowisku zewnętrznym, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, oraz specjalistycznym oprogramowaniem do prognozowania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku .

      Prowadzimy działalność stale zwiększając jakość wykonywanych usług. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie wdrażania systemu jakości według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, którego celem jest uzyskania akredytacji.

Wersja do druku Generuj PDF