Oferta

Firma ECO-KLIMAT S.C. wykonuje usługi w zakresie:

 

  • Pomiarów hałasu emitowanego do środowiska:

- zakładów i instalacji przemysłowych,

- dróg i linii kolejowych.

 

  • Pomiarów hałasu:

- w pomieszczeniach,

- na stanowiskach pracy.

 

  • Pomiarów poziomu mocy akustycznej urządzeń.

 

  • Przygotowania raportów i analiz oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu z terenu inwestycji projektowanych, istniejących i rozbudowywanych zakładów.

 

  • Sporządzania komputerowych symulacji warunków akustycznych na terenie i w otoczeniu zakładów i instalacji przemysłowych oraz w pobliżu dróg i linii kolejowych.

 

  • Sporządzanie baz danych źródeł hałasu.

 

Wszystkie pomiary i ekspertyzy wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami i przepisami prawnymi.