Zespół

         Nasz zespół stanowią osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Robert Orzechowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Absolwent podyplomowych studiów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami na Wydziale Inżynierii  Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej

Biegły z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko

Honorata Szlasa 

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku

Absolwentka podyplomowych studiów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami na Wydziale Inżynierii  Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej