Pomiary hałasu
Obliczenia emisji hałasu do środowiska

Analizy akustyczne do decyzji środowiskowych

O firmie

Geneza nazwy to inicjały wspólników Roberta oraz Honoraty nadającej bardzo wysoki TON naszej pracy. W naszych żyłach szumi krew grupy RhTon.

Od ponad 25 lat zajmujemy się akustyką, pomiarami hałasu, obliczeniowymi analizami propagacji hałasu, analizami oddziaływania inwestycji na środowisko w zakresie emisji hałasu.

Mamy bogate doświadczenia z analizami akustycznymi dla szerokiej gamy projektów: stacji paliwowych, ferm drobiu, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, obiektów biurowych, różnej wielkości zakładów przemysłowych i inwestycji liniowych (w tym autostrady).

Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem pomiarowym duńskiej firmy Brüel&Kjaer a obliczeniowe analizy propagacji hałasu wykonujemy specjalistycznym programem IMMI firmy Wolfel.

zespół

 Nasz zespół stanowią osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Robert Orzechowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Absolwent podyplomowych studiów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami na Wydziale Inżynierii  Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej.

Biegły z listy Wojewody Mazowieckiego w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko.

Honorata Szlasa

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Absolwentka podyplomowych studiów ochrony środowiska przed hałasem i drganiami na Wydziale Inżynierii  Mechanicznej i Robotyki Akademi Górniczo-Hutniczej.

Nasza oferta

Raporty i analizy oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu z terenu inwestycji projektowanych, istniejących i rozbudowywanych zakładów.
Analizy akustyczne do decyzji środowiskowych i pozwoleń zintegrowanych.
Sporządzanie komputerowych symulacji warunków akustycznych na terenie i w otoczeniu zakładów i instalacji przemysłowych oraz w pobliżu dróg i linii kolejowych.
Wykonywanie baz danych źródeł hałasu.
Pomiary hałasu emitowanego do środowiska instalacji przemysłowych, obiektów kubaturowych, dróg i linii kolejowych.
Pomiary hałasu w pomieszczeniach.
Wszystkie pomiary i ekspertyzy wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami i przepisami prawnymi.

wyposażenie

Do analiz wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie do symulacji rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku i tworzenia map akustycznych IMMI firmy Wölfel.
Dysponujemy najwyższej klasy urządzeniami pomiarowymi:
• Mierniki Brüel&Kjaer 2238 Mediator z modułem analizy częstotliwościowej
• Analizator akustyczny Brüel&Kjaer 2250 umożliwiający pomiary poziomu dźwięku i analizę częstotliwościową sygnałów
• Kalibratory akustyczne Brüel&Kjaer 4231.

kontakt

Siedziba: ul. Wiśniowa 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

Biuro: ul. Ostrobramska 101 pok. 216,
04-041 Warszawa

robert@akustyka.eu  honorata@akustyka.eu